Witaj na stronach WWW

MS - 2010

Michała Sobkowskiego
No spam Uwaga! Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie powyższego adresu e-mail w celu przysyłania mi jakichkolwiek reklam ani listów masowych (spamu). No spam

 
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań 

Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych


Rekord w bazie
"Ludzie nauki"English version
Krótki życiorys
Lista publikacji


Ciekawe strony chemiczne:

 

  Chemfan - Strony WWW listy dyskusyjnej Chemfan
  Chemiczne strony Witka Mozgi, m.in.: 
  Strona domowa Tomasza Plucińskiego - m.in. opisy wielu efektownych doświadczeń
 Historia odkrycia struktury DNA z punktu widzenia Linusa Paulinga
   WebElements - układ okresowy
  Organic Syntheses
Definicje nomenklaturowe związków organicznych IUPAC