Kilka informacji o mnie
Pierwsze imię: Michał
Nazwisko: Sobkowski
Urodzony: 5 lutego 1962, Poznań
Potomek: Eugenia (ur. 3.09.1926 w Częstochowie; córka Gertrudy i Kazimierza Prejznerów)
Władysław (30.05.1926 Pniewy - 19.06.2012 Poznań; syn Marii i Wojciecha Sobkowskich)
Ożeniony: 1989 - z Beatą
Rozmnożony: 1990 - Marysia
1993 - Maciek
1995 - Weronika
Wykształcony:
  • podstawowo: 1969 - 1977: SP 90 
  • średnio: 1977 - 1981: LO 8 (wyróżnienia w finałach 25. i 26. Olimpiady Chemicznej)
  • wysoko: 1981 - 1986: UAM, Wydział Chemii  (1984-1985: Prezes Naukowego Koła Chemików; 1985: Zastępca Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego; tytuł magistra chemii za pracę „Poszukiwania optymalnej metody benzylowania grupy 2'-hydroksylowej nukleozydów” opiekun naukowy: doc. dr hab. Wojciech Markiewicz (obecnie prof.), promotor: prof. dr. hab. Maciej Wiewiórowski)
  • jeszcze wyżej: 1997: IChB PAN (stopień doktora nauk chemicznych za pracę „Chemiczna synteza nieradioizotopowych sond molekularnych” pod kierunkiem doc. dr. hab. Adama Kraszewskiego (obecnie prof.); wyróżnienie Dyrektora IChB PAN)
  • i jeszcze wyżej: 2011: IChB PAN (stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych za pracę „Chemia i stereochemia reakcji H-fosfonianów nukleozydów z alkoholami”)
Zapracowany: od 1987: IChB PAN:
  •   1987 - 2013: Pracownia Analogów Nukleotydów i Oligonukleotydów (2012: profesor nadzwyczajny IChB PAN)

Staże

Granty

  • 2012-2015 - kierownik grantu NCN "Opracowanie stereospecyficznych czynników fosforylujących zawierających nukleofilowe grupy katalityczne"

z powrotem