Aktualności

Komisja organizuje cykl zebrań naukowych z referatami poświęconymi współczesnym kierunkom badań oraz kształcenia w wybranych dziedzinach elektrotechniki.
Obecnie realizowany jest cykl zebrań naukowych na temat:
- Współpraca źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną
- Kierunki rozwoju badań w wybranych dziedzinach elektrotechniki

Informujemy, że ukazał się nowy numer kwartalnika Archives of Electrical Engineering. Elektroniczne wersje artykułów zamieszczone w numerze znajdują się na stronie: Archives of Electrical Engineering

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało czasopismu Archives of Electrical Engineering w 2016 roku 15 punktów .

Komisja Nauk Elektrycznych Oddział PAN w Poznaniu, 2019