Geneza koncepcji graficznej  "Kotwicy" jako znaku "Polski Walczącej"

Wg wspomnień Ireny Rybotyckiej, córki i spatkobierczyni Rudolfa Wegnera (1877 - 13.07.1941), założyciela "Wydawnictwa Polskiego R. Wegnera", "Kotwica" - znak "Polski Walczącej" został zaadoptowany z sygnetu Wydawnictwa zamieszczonego na okładce książki F.A. Mitchella Hedgesa "Polowanie na potwory morskie". Zgoda na wykorzystanie symbolu graficznego Wydawnictwa została przekazana za pośrednictwem Jerzego Jabłonowskiego, byłego adiutanta marszałka Józefa Piłsudskiego.


Porównanie log Wydawnictwa Polskiego" i przykładowych symboli "Kotwicy" Polski Walczącej
Loga wydawnictwa z książki
"Polowanie na potwory morskie". Wydawnictwo Polskie, Poznań 1927
Przykładowe symbole
"Kotwicy"
(Źródło: Wikimedia Commons)Szkic Ireny Rybotyckiej dotyczący wykorzystania sygnetu
"Wydawnictwa Polskiego" jako znaku "Polski Walczącej"


List Ireny Rybotyckiej, str. 1

List Ireny Rybotyckiej, str. 2Okładki książki F.A. Mitchella Hedgesa "Polowanie na potwory morskie".
Wydawnictwo Polskie, Poznań 1927.

F.A. Mitchell Hedges: Polowanie na potwory morskie. Wydawnictwo Polskie, Poznań 1927 - okładka zewnętrzna
Źródło: Irena Rybotycka

Wewnętrzna okładka ksiżki F.A. Mitchella Hedgesa "Polowanie na potwory morskie". Wydawnictwo Polskie, Poznań 1927.
Źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa


© Kopiowanie bez uzyskania zgody zabronione.