Zabytki UNESCO
Światowe dziedzictwo kulturalne i naturalne
Skarby kultury i przyrody świata

"Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego: Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania Nauki i Kultury, zebrana w Paryżu, w dniach od 17 października do 21 listopada 1972 roku na swej siedemnastej sesji stwierdzając że dziedzictwu kulturalnemu i naturalnemu coraz bardziej zagraża zniszczenie nie tylko wskutek przeobrażeń społecznych i gospodarczych, które pogarszają sytuację przez zjawiska jeszcze groźniejszych szkód lub zniszczeń, zważywszy, że uszkodzenie lub unicestwienie jakiegokolwiek dobra należącego do dziedzictwa kulturalnego lub naturalnego stanowi nieodwracalne zubożenie dziedzictwa wszystkich narodów świata;(...) zważywszy, że wobec rozmiarów i wagi nowych niebezpieczeństw zagrażających tym dobrom cała społeczność międzynarodowa powinna wziąść udział w ochronie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego o wyjątkowej powszechnej wartości przez udzielenie zbiorowej pomocy, która nie zastępując działania zainteresowanego państwa będzie je skutecznie uzupełniała;(...) przyjmuje dnia szesnastego listopada 1972 roku niniejszą Konwencję."

Trasę każdej swojej wyprawy staram się ułożyć tak by móc za każdym razem zobaczyć chociaż jeden z zabytków uznanych jako zabytek UNESCO. Moim marzeniem jest bym mógł zobaczyć w czasie swojego życia większość najpiękniejszych i najważniejszych miejsc na świecie. Z przyjemnością przybliżam Państwu te miejsca które udało mi się do tej pory zobaczyć.

MARCIN PŁÓCIENNIK


Austria

Salzburg
Wiedeń - schonbrunn
Wiedeń - centrum

Czechy

Praga - historyczne centrum miasta


Francja
Paryż - brzegi Sekwany


Grecja

Ateny - Akropol
Delfy
Meteory
Mistra
Olimpia


Hiszpania

Barcelona
Burgos - Katedra Santa Maria
Salamanka
Sewilla


Polska

Malbork
Portugalia

Alcobaca
Batalaha
Lizbona- Belem
Porto
Sintra

Słowacja

Bańska Szczawnica
Vlkolinec

Słowenia
Skoćanskie Jame

Węgry

Budapeszt


Włochy
Ferrara
Florencja
Neapol
Piza - Pole Cudów
Pompeje
Rawenna
Rzym
Siena
Wenecja