Słowacja
Maj 2001

Zdjęcia VIII Zdjęcia zabytków                Zdjęcia zabytków Zdjęcia X

Bytcza

Miasto Bytcza wywodzi się z osady zbudowanej przy zamku na wodzie i pochodzi z XIII wieku (miejscowosc korzeniami sięga jednak czasów prasłowiańskich). Obecnie w renesansowym zamku znajduje się siedziba archiwum państwowego.

Woda wokół zamku była dostarczana z pobliskiej rzeki Wah. Miasto było wspominane w dokumentach kapituły nitrzańskiej z 1378 roku.

Do roku 1500 Bytcza była własnośicą biskupów Nitry. W XVI wieku Bytcza przeszła w ręce szlacheckie, a w drugiej połowie tego stulecia miasto przeszło na własność rodu Thurzo, którzy przebudowali gotycki zamek na budowlę renesansową.

Po nich właścicielami Bytcy były rody Esterhazy, Illeshazy, Popperowie. Bytcza jest punktem wypadowym w Sulowskie Skaly, na zamki Hriczowski i Sulowski. W Bytczy znajduje się znany browar .


Synagoga

Ta neoromańska synagoga została wybudowana na przełomie XIX i XX wieku. Budowla ma kształt regularny z trzy- częściową fasadą frontową. Fasada posiada bogatą dekorację plastyczną. Wnętrze to trójnawowy hallu z emporami powyżej wejścia i po obydwóch stronach hallu.


Zdjęcia VIII Zdjęcia zabytków                Zdjęcia zabytków Zdjęcia X

Strona główna Strona główna