Słowacja
Maj 2001

Zdjęcia XIII Zdjęcia zabytków                Zdjęcia zabytków Zdjęcia XV

Bańska Szczawnica

Stary zamek

Początkowo na początku XIII wieku zbudowano bazylikę romańską, trzynawową. W XV wieku wokół bazyliki i cmentarza wybudowano mur obronny. W latach czterdziestych XVI wieku kościół zamieniono w twierdzę chroniącą miasto przed tureckimi najazdami. Następnie ufortyfikowano mury wokół byłego kościoła. Kompleks starego zamku obejmuje również Kapicę świętego Michała.

Romańska rotunda kaplicy składa się z dwóch części - nad i podziemnej. W części naziemnej spoczywały ciała przed pogrzebem, w pozdziemnej znajdowły się kości wydobyte ze starych grobów. Na ścianach kaplicy znajdują się freski z XIV wieku. Zamek jest założeniem nieregularnym, obecnie trudno wyodrębnić go jednoznacznie z panoramy miasta.

Zdjęcia XIII Zdjęcia zabytków                Zdjęcia zabytków Zdjęcia XV

Strona główna Strona główna