Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Niemcy

Lipiec 1998

Zdjęcia XIV Zdjęcia zabytków      MAPAMAPKA        Zdjęcia zabytków Zdjęcia XVI

Batalaha

Kolejnym naszym przystankiem byłą Batalaha (autobus 250 escudo)- czyli Betlejem - miejscowość ze wspaniałą katedrą z niedokończoną kaplicą i klasztorem (wstęp 160 escudo na kartę Euro26).

Monasterio de Santa Maria de Vitoria

Oryginalna budowla oszałamiająca bogactwem zdobień w stylu manuelińskim porównywalnym jedynie z dekoracyjnością pięknego zespołu klasztornego Hieronimitów e Belem. Oba te zabytki należą do światowego dziedzictwa UNESCO. Klasztor w Batalaha wybudowano dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy pod Aljubarrotą, w wyniku której Portugalia wyzwoliła się spod Portugalskiej dominacji. Architektura opactwa jest bardzo zróżnicowana stylistycznie.

Kościół zbudowano w stylu gotyku płomienistym w latach 1388-1434. Następnie został on upiększony przez manuelińskie dodatki w końcu XV i początków XVI wieku. Koronkowe sterczyny, pinakle, gzymsy i łuki przyporowe tworzą coś niepowtarzalnego . Widoczne są również wyraźne wpływy późnego gotyku angielskiego, zwanego perpendykularnym. Styl ten charakteryzował się prostopadłymi liniami w projektowaniu okien.

Kaplica Fundatora znajdująca się w opactwie została zbudowana przez Hugueta. Angielskie wpływy nie ograniczały się tylko do sztuki. W kaplicy poniżej sklepienia znajduje się wspólny grobowiec króla Jana I i Filipy Lancaster. Dwie romantyczne, spoczywające obok siebie i trzymające się za ręce postacie, symbolizować miały wieczną przyjaźń angielsko- portugalską. Wzdłuż południowej ściany Kaplicy Fundatora pochowano czterech najmłodszych synów Jana I i Filipy, w rzędzie łukowo sklepionych nisz. W drugim grobowcu z prawej złożono ciało księcia Henryka Żeglarza, wielkiego inspiratora odkrywczych wypraw na Maderę, Wyspy Azorskie i wybrzeże afrykańskie aż po Sierra Leone.Diogo de Boitaca ozdobił gotyckie oryginalne okna znajdujące się w króżgankach królewskich kunsztownymi spiralami kutymi w kamieniu muszlami. Okna zdobią takie symbole zamorskich wypraw, jak krzyże zakonu Chrystusowego oraz sfera wyobrażająca kulę ziemską (herb dynastii Avis). Innymi stałymi elementami tych kompozycji są kwiaty lotosu i gałązki dzikiej róży.

Niedokończona Kaplica z osobnym wejściem to duża rotunda dobudowana od strony wschodniej do prezbiterium kościoła. Niedokończona Kaplica Najstarszy syn Jana I i Filipy, król Jan II Duarte rozpoczął jej budowę w 1437 roku z zamiarem przeznaczenia budowli na panteon dynastii Avis, ale podobnie jak w przypadku krużganków wraz z pojawieniem się architektów króla Manuela, pierwotne plany uległy zmianom. Wspaniały portal wznosi się na wysokości 15 mwetrów a niemal każdy centymetr piaskowca zdobią pracowicie modelowane gzymsy, podobne kwiatom koniczyny sklepienia łukowe, dekoracje roślinne a nawet kamienne ślimaki. To niezwykłe jak na architekturę chrześcijańską miejsce przypomina raczej islamskie czy hinduskie świątynie. Przyczyn tej różnorodności stylistycznej szukać należy w zamorskich wyprawach na wschód podejmowanych wówczas przez Portugalczyków. Budowniczym tej architektonicznej perełki był Mateusz Fernandes, którego grób znajduje się tuż koło wejścia do Kapilcy Fundatora. Okagonalne obejście portalu otoczone jest siedmioma sześciobocznymi kaplicami, spośród których ciekawie wyróżniają się kaplice grobowe króla Jana II Duarte oraz jego żony Leonardy Aragońskiej. Niestety ambitny projekt autorstwa Diogo de Boitaca, zakładający budowę olbrzymich przypór w górnej części kondygnacji nie doczekał się realizacji.


Zdjęcia XIV Zdjęcia zabytków      MAPAMAPKA        Zdjęcia zabytków Zdjęcia XVI

Strona główna Strona główna