Czechy
Maj 2000
Zdjęcia II Zdjęcia zabytków                Zdjęcia zabytków Zdjęcia IV

Zabytki Pragi
Praski Hrad - Zamek Praski

Historia Pragi rozpoczyna się wraz z budową zamku, założonego w połowie IX wieku przez księcia Borzywoja z dynastii Przemyślidów. Dzięki położeniu na wysokim brzegu Wełtawy zamek stał się wkrótce oficjalną siedzibą Przemyślidów. Wśród zabudowań zamkowych były pałac, trzy kościoły i klasztor. Od początku XIV wieku na terenie zamku powstało wiele pałaców najważniejszych rodów.

Zamek Praski

W roku 1344 Karol IV rozpoczął budowę Katedry świętego Witta. Zamek był wielokrotnie przebudowywany. Po zniszczeniach zamku na skutek wojen husyckich zamek przeżywał rozkwit za Władysława Jagiellończyka, który kazał zbudować między innymi salę o rozmiarach 62x16 metrów, nazwaną później od jego imienia. Po groźnym pożarze w 1541 roku zniszczone budowle zostały odbudowane w stylu renesansu. Za panowania Rudolfa II zamek przeżywał ostatni okres świetności. Jako siedziba dworu cesarskiego, był ważnym ośrodkiem nauki i sztuki. Od 1918 roku jest on siedzibą prezydenta republiki.

Zamek Praski - Wieże zamku

Wieża prochowa - została zbudowana w 1496 roku. Pierwotna budowla spłonęła w 1541 roku, później odbudowana z przeznaczeniem na dom i warsztat rusznikarza. W czasach Rudolfa II wieża stała się sławną pracownią alchemików. W 1649 roku podczas okupacji zamku przez Szwedów w wieży nastąpił wybuch prochu strzelniczego, powodując poważne zniszczenia.

Wieże zamku

Wieża Daliborka - wieża o stożkowym dachu z XV wieku. Wieża pierwotnie stanowiła część fortyfikacji wzniesionych przez króla Władysława Jagiellończyka. W późniejszym okresie we wieży mieściło się więzienie. Budowla została nazwana została imieniem pierwszego więźnia, Daliborka z Kozojed, młodego rycerza skazanego na śmierć za udzielenie schronienia kilku wyjętym spod prawa chłopom pańszczyźnianym. Biała wieża- część murów obronnych koło złotej uliczki.


Zdjęcia II Zdjęcia zabytków                Zdjęcia zabytków Zdjęcia IV

Strona główna Strona główna

Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć