Czechy
Maj 2000
Zdjęcia XIII Zdjęcia zabytków                Zdjęcia zabytków Zdjęcia XV

Zabytki Pragi - Stare Miasto
Pałac Golz-Kinskich

Naprzeciwko ratusza znajduje się rokokowy pałac zbudowany w latach 1755-1765, według proj. K. I. Dientzenhofera. Budowla ta charakteryzuje się piękną fasadą,udekorowaną różowymi, czerwonymi i białymi sztukateriami, zwieńczoną figurami czterech żywiołów, dłuta I. F. Platzera.

Pałac Golz-Kinskich

Pałac został zakupiony w 1768 roku od rodziny Golzów przez dyplomatę dworu cesarskiego, Stepana Kinskiego. W roku 1948 z okien pałacu obwieszczono wprowadzenie ustroju komunistycznego. Obecnie w pałacu odbywają się wystawy Galerii Narodowej. Pałac szczególnie dobrze widoczny z wieży ratusza.

Kościół Marii Panny przed Tynem

Jednym z charakterystycznych elementów panoramy Pragi, dokładniej mówiąc Starego Miasta są Kościół Marii Panny nad Tynem najeżone iglicami wieże gotyckiego kościoła Marii Panny przed Tynem. Budowę tego obiektu rozpoczęto w 1365 roku. Kościół był ośrodkiem czeskiego ruchu reformatorskiego. W XV i XVI wieku kościół ten był główną świątynią Pragi. Król Jerzy z Podiebradów kazał umieścił na fasadzie kościoła złoty kielich, symbol husyckich kalikstynów. Jednakże po 1621 roku kielich został przetopiony i zastąpiony figurą Madonny z Dzieciątkiem. W północnej elewacji kościoła jest piękny portal z tympanonem ze scenami z Męki Chrystusa. W wnętrzach kościoła znajduje się wiele cennych zabytków między innymi gotyckie rzeźby Drogi Krzyżowej, cynowa chrzcielnica z 1414 roku i XV wieczna ambona.


Zdjęcia XIII Zdjęcia zabytków                Zdjęcia zabytków Zdjęcia XV

Strona główna Strona główna