CZERWONA WIEŚ
powiat kościański


Położenie. Wieś położona 3 kilometry na zachód od Krzywinia.

Historia. Od 1744 do 1939 własność Chłapowskich, między innymi Stanisława, adiutanta generała Dezyderego Chlapowskiego.

Budowa i wyposażenie. Pałac zbudowany w 1845 roku według projektu Karola Wuetemberga, w stylu neorenesansowej willi włoskiej. Budynek pałacu rozplanowany na rzucie prostokąta, z jednej strony z parterową przybudówką, z drugiej z czterokondygnacyjną wieżą obok której znajduje się piętrowa dobudówka. Na środku elewacji frontowej znajduje się ryzalit zwieńczony szczytem.

Park. Park krajobrazowy o powierzchni 6,2 hektara.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura. "Dawne Budownictwo Folwarczne - Majątki Wielkopolskie - Tom V - Powiat Kościański".

Czerwonawies - pałąc

Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna