Polska

Tematyką tego serwisu są zabytki architektury, w szczególności zamki pałace i dwory na terenie Polski. W obecnym kształcie jest to właściwie galeria zdjęć, opisy do poszczególnych obiektów będą się pojawiać w miarę rozwoju strony. Obecnie skatalogowałem przeszło 200 obiektów - razem około 400 - 500 zdjęć. Zdaję sobie sprawę że jest to naprawdę niewiele gdyż tylko na terenie Wielkopolski jest około 1100 dworów i pałaców. Serwis składa się z kilku części, aby ułatwić przeszukiwanie i lokalizację danych obiektów, zabytki podzieliłem względem:

  • roli jakie odgrywały - czyli zamki, pałace, dwory
  • podziału administracyjnego kraju na województwa
  • podziału ze względu na style architektoniczne
  • podziału ze względu na wycieczki

Zwiedzanie zamków, pałaców, dworków szlacheckich jest moją wielką pasją od wielu lat. W miarę możliwości i wolnego czasu zwiedzam bliższe i dalsze regiony naszego kraju. Ponieważ mieszkam w Poznaniu, najwięcej, bo przeszło 130 obiektów pochodzi z terenu Wielkopolski. Z poważaniem

MARCIN PŁÓCIENNIK