Spuścizny uczonych

  Akta przed powstaniem PAN Zespoły akt wytworzone przez PAN Spuścizny uczonych

DZIAŁ III – Spuścizny uczonych polskich i ludzi kultury

 

L.p.

Sygnatura

Nazwa zespołu

  Rok   nabycia

Pomoce ewidencyjne 

j. a.

mb

Proweniencja

1.

P. III - 1

Ludwika Dobrzyńska - Rybicka (1868-1958) 

filozofia

 

1958

Inwentarz

395

1,50

zakup

2.

P. III - 2 

Wisława Knapowska (1889-1956)

historia

 

1958

Inwentarz,  Biuletyn nr 4

338

2,25

zakup

3.

P. III - 3

Edward Niezabitowski - Lubicz (1875-1946)

Medycyna, paleozoologia

 

1958

Inwentarz, Biuletyn nr 19

41

0,40

zakup

4.

P. III - 4

Ludwik Skubiszewski (1886-1957)

medycyna

 

1958

1961

Inwentarz

52

0,45

dar

5.

P. III - 5

Janusz Staszewski (1903-1939)

historia wojskowości

 

1958

Inwentarz

27

0,40

zakup

6.

P. III - 6

Feliks Terlikowski (1885-1951)

gleboznawstwo

 

1959

1975

Inwentarz, Biuletyn nr 16

81

(+24)

1,60

zakup

dar

7.

P. III – 7

Adam Wodziczko (1887-1948)

botanika, ochrona przyrody

 

1958

Inwentarz, Biuletyn nr 48

107

1,65

zakup

8.

P. III - 8

Zygmunt Wojciechowski (1900-1955)

historia państwa i prawa

1958

1960

1974-1994

 

Inwentarz w opracowaniu

ok. 249

2,15

dar

zakup

9.

P. III - 9

Antoni Wróblewski (1881-1944)

botanika, dendrologia, pomologia

 

1957

2009

Inwentarz, Biuletyn nr 6

418

2,15

zakup

dar

10.

P. III - 10

Wawrzyniec Benzelstjerna-Engeström (1829-1910)

Ziemianin, literat, działacz społeczny

 

1958

1974

Inwentarz, Biuletyn 53

3

0,05

dar

11.

P. III - 11

Wiktor Budzyński (1888-1976)

Inż. rolnik, działacz polonii litewskiej

 

1974

1975

Inwentarz

5

0,12

zakup

12.

P. III - 12

Zygmunt Działowski (1843-1878)

historia

 

1960

Inwentarz

4

0,10

zakup

13.

P. III - 13

Stanisław Karwowski ( 1848-1917)

Historia, regionalistyka

 

1961

Inwentarz, Biuletyn nr 18

83

0,60

zakup

14.

P. III - 14

Aleksander Kozikowski (1879-1956)

leśnictwo, entomologia

 

1956

1961

Inwentarz, Biuletyn nr 19

48

0,50

zakup

15.

P. III - 15

Stanisław Kozierowski (1874-1949)

historia, genealogia, onomastyka

 

1961

Inwentarz, Biuletyn nr 26

420

6,00

depozyt

16.

P. III - 16

Zygmunt Moczarski (1876-1957)

hodowla

 

1960

Inwentarz, Biuletyn nr 7

93

0,50

zakup

17.

P. III - 17

Bronisław Niklewski ( 1879-1961)

fizjologia roślin, chemia rolna

 

1961

Inwentarz, Biuletyn nr 22

80

1,40

zakup

18.

P. III -18

Edward Schechtel (1886-1957)

rybactwo, łowiectwo, ochrona przyrody

 

1960

Inwentarz, Biuletyn nr 8

33

0,30

zakup

19.

P. III - 19

Władysław Smosarski (1876-1960)

meteorologia

 

1961

1963

Spis

58

1,30

zakup

20.

P. III - 20

Stanisław Glixelli (1882-1952)

chemia

 

1962

Inwentarz

31

0,20

zakup

21.

P. III - 21

Tadeusz Grabowski (1871-1960)

historia literatury

 

1962

Inwentarz

100

0,90

zakup

22.

P. III - 22

Wiktor Schramm (1885-1958)

ekonomia rolnictwa, historia gospodarcza, hodowla

 

1962

1963

Inwentarz, Biuletyn nr 10

436

3,10

zakup

depozyt, dar

23.

P. III - 23

Bożena Stelmachowska (1889-1956)

etnografia

 

1963

Inwentarz, Biuletyn nr   13

210

3,70

dar

24.

P. III - 24

Jan Marian Dobrowolski (1886-1958)

botanika, farmacja

 

1964

1974

Spis

35 poz. spisu

9,40

zakup

dar

25.

P. III - 25

Antoni Gałecki (1882-1962)

chemia fizyczna

 

1964

Inwentarz

51

0,80

zakup

26.

P. III - 26

Witold Klinger (1875-1962)

filologia klasyczna

 

1964

Inwentarz

40

0,30

zakup 

27.

P. III - 27

Antoni Peretiatkowicz (1884-1956)

prawo państwowe i międzynarodowe

 

1964

Inwentarz, Biuletyn nr 14

146

1,70

zakup

dar

28.

P. III - 28

Józef Kaj 1911-1963)

              Hydrobiologia, ichtiologia, łowiectwo 

 

1965

Spis

53

1,50

zakup

29.

P. III - 29

Władysław Kowalenko (1884-1966)

historia, słowianoznawstwo

 

1966

Inwentarz, Biuletyn nr 33

96

1,60

zakup

30.

P. III - 30

Konstanty Moldenhawer (1889-1962)

hodowla roślin, paleobotanika

 

1966

Spis

46 

1,30

+ 6 mf

zakup

31.

P. III - 31

Andrzej Niesiołowski (1899-1945)
Maria Niesiołowska (1895-1944)

pedagogika, socjologia

 

1966

1978

2010

Inwentarz

52

0,28

zakup

dar

32.

P. III - 32

Stefan Vrtel-Wierczyński (1886-1963)

bibliografia, bibliotekoznawstwo, historia literatury

 

1966

1974

2012

Spis

155 poz. spisu

13,06

zakup

33.

P. III - 33

Anna Dembińska (1895-1954)

historia, archiwistyka

 

1967

Inwentarz, Biuletyn nr 35

65

0,60

zakup

34.

P. III - 34

Bronisław Dembiński (1858-1939)

Historia powszechna

 

1967

Inwentarz, Biuletyn nr 15

184

2,20

zakup

35.

P. III - 35

Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966)

historia, archiwistyka

 

1967

1982

2009

2010

2011

Inwentarz

  357  

5,60

zakup

 

dar

36.

P. III - 36

Kazimierz Abgarowicz (1888-1968)

filologia klasyczna

 

1969

Inwentarz, Biuletyn nr 19

39

0,60

zakup

37.

P. III - 37

Ludwik Jaxa-Bykowski (1881-1948)

Biologia, pedagogika, psychologia, antropologia

 

1969

Inwentarz

21

0,15

Dar

38.

P. III - 38

Helena Szafran (1888-1969)

botanika, ochrona przyrody

 

1969

1971

Inwentarz

184

1,50

zakup

39.

P. III - 39

Sławomir Leitgeber (1922-2010)

genealogia

 

1970

1974

Spis

4 poz. spisu

0,10

zakup

40.

P. III - 40

Kazimierz Dionizy Tymieniecki (1887-1968)

historia

 

1970

1986

Spis

433 poz. spisu

5,20

zakup

dar

41.

P. III - 41

Bolesław Wiewióra (1926-1963)

prawo międzynarodowe

 

1970

Inwentarz

53

0,60

zakup

42.

P. III - 42

Jan Dąbrowski (1891-1974)

transport i komunikacja, anglistyka

 

1971

1975

Inwentarz,  Biuletyn nr 42

56

0,90

dar

43

P. III - 43

Witold Skalski (1879-1961)

ekonomia

 

1971

Inwentarz

30

0,15

zakup

44.

P. III - 44

Krzysztof Skubiszewski
(1926-2010)
Minister Spraw Zagranicznych RP

prawo międzynarodowe

 

1971

Inwentarz

33

0,55

dar

45.

P. III - 45

Roch Knapowski (1892-1971)

prawo skarbowe, skarbowość starożytna

 

1972

1973

Spis

81 poz. spisu

4,20

zakup

46.

P. III - 46

Marzena Pollakówna (1926-1971)

historia

 

1972

Inwentarz, Biuletyn nr   28

93

1,15

dar

47.

P. III - 47

Tadeusz Vetulani (1897-1952)

zootechnika

 

1972

1973

2012

Inwentarz

110

1,95

zakup

dar

48.

P. III - 48

Jan Zaus (1889-1969)

budownictwo

 

1972

Spis

31 poz. spisu

1,05

zakup

49.

P. III - 49

August Zierhoffer (1893-1969)

geografia

1972

1976

1977

2002

 

Inwentarz

130

1,07

zakup

50.

P. III - 50

Bogdan Kostrzewski (1915-1971)

archeologia, muzealnictwo

 

1973

Spis

54 poz. spisu 

1,50

zakup

51.

P. III – 51

Józef Kostrzewski (1885-1969)

archeologia

 

1973

2000

2013

Inwentarz w opracowaniu

177

+ 12

6,15

Zakup, przekaz

52.

P. III – 52

Stanisław Helsztyński (1891-1986)

historia literatury polskiej i angielskiej, regionalistyka

 

1974

 –

1986

Spis

  800 poz. spisu

12,00

dary

53.

P. III - 52a

Stanisława Przybyszewska (1901-1935)

li teratka

 

1974

Inwentarz, Biuletyn nr 41 

58

0,90

dar

54.

P. III - 53

Zygmunt Marian Jedlicki (1899-1954)

historia, historia prawa

 

1974

Inwentarz

84

0,90

zakup

55.

P. III - 54

Jan Szajbel (1926-1973)

historia, archiwistyka

 

1974

1980

Spis

105

1,60

zakup

56.

P. III - 55

Karol Zaleski (1890-1969)

fitopatologia roślin

1973

1977

1988

1995

2007

 

Spisy

151 poz. spisu

2,85

zakupy

dary

57.

P. III -56

Stanisław Knapowski (1931-1967)

matematyka

 

1975

Spis

30 poz. spisu 

0,40

zakup

58.

P. III - 57

Alfons Krause (1895-1972)

chemia nieorganiczna

 

1975

Inwentarz

17 j.a. 

0,20

zakup

59.

P. III - 58

Mikołaj Kwinichidze (1889-1968)

gleboznawstwo

 

1975

Inwentarz

94

1,10

dar

60.

P. III - 59

Maria Wojciechowska (1902-1990)

historia, bohemistyka

 

1975

1987

1994

Spis

619

2,25

  zakup,   dar

61.

P. III - 60

Franciszek Chłapowski (1846-1923)

medycyna, nauki przyrodnicze

 

1976

1981

Inwentarz

9

0,08

  zakup

dar

62.

P. III - 61

Zygmunt Pietruszczyński (1886-1965)

nauki rolnicze

 

1976

Spis

152 poz.

2,00

zakup

63.

P. III - 62

Stefan Saski (1888-1974)

filologia polska, językoznawstwo

 

1976

Inwentarz

55

0,90

zakup

64.

P. III - 63

Roman Pollak (1886-1972)

historia literatury

 

1977

1978

1994

 

Spis

250

5,00

zakup

65.

P. III - 64

Jan Horowski (1909-1976)

filologia klasyczna

 

1978

Spis

150

3,00

zakup

66.

P. III - 65

Stanisław Prosiński (1912-1975)

chemia drewna

 

1979

Spis

83 poz.  spisu

2,80

zakup

67.

P. III - 66

Czesław Skopowski (1906-1991)

archiwistyka, historia, pedagogika

 

1979

1980

1989

Spis

74 poz., 70 kor.

1,15

zakup

dar

68.

P. III - 67

Kazimierz Malinowski (1907-1977)

historia sztuki, muzealnictwo, konserwatorstwo

1977

1980

1983

1986

1988

1990

 

Spis

155+135+

6+22+16

(zespół niepełny)

4,85

zapis testamentowy 

69.

P. III - 68 

Zdzisław Kaczmarczyk (1911-1980)

historia, historia prawa

 

1981

2009

2010

2011

Inwentarz, Biuletyn nr 48

225 j. a.

3,60

zakup

dar

70.

P. III - 69

Jan Jachowski (1891-1977)

księgarstwo, historia księgarstwa, edytorstwo 

 

1982

1990

1991

2013

Inwentarz

240 j.a.

4,00

zakup

dar

71.

P. III - 70

Adam Wrzosek (1875-1965)

medycyna, historia medycyny, historia nauki

kolekcje

1983

1988

1991

1992

1995

1996

 

Spis w opracowaniu

 

13,85

zakup

dar

depozyt

72.

P. III - 71

Felicjan Cieszkowski - Dembiński (1901-1981)

nauki rolnicze

 

1984

1985

Spis

20 +239 poz. spisu

5,30

dary

 przekaz AR

73.

P. III - 72

Franciszek Jaśkowiak (1903-1986)

romanistyka, krajoznawstwo

 

1984

Inwentarz

3

0,04

dar

74.

P. III – 73

Tadeusz Cyprian (1898-1979)

prawo karne i międzynarodowe, fotografika

 

1986

Inwentarz, Biuletyn nr 48

122

2,00

zakup

75.

P. III – 74

Anna Czekalska (1901-1990)

geologia

 

1986

2000

Spisy

20 + 29 poz. spisu

3,10

zakup

dar

76.

P. III – 75

Wojciech Jedlina-Jacobson (1885-1961)

historia

 

1986

Spis

5 poz. spisu

0,08

dar

77.

P. III – 76

Kazimierz Kolańczyk (1915-1982)

prawo rzymskie

 

1985

Spis

150

5,00

zakup

78.

P. III – 77

Zdzisław Grot (1903-1984)

historia

 

1987

1990

Spis

480 poz. spisu

6,00

zakup

dar

79.

P. III – 78

Witold Jakóbczyk (1909-1986)

historia

 

1987

Inwentarz, Biuletyn nr 48

96

1,00

zakup

80.

P. III – 79

Dionizy Giżewski (1916-1986)

historia medycyny

 

1988

Spis

18

0,20

dar

81.

P. III – 80

Krystyna Józefowiczówna (1917-1985)

historia sztuki

 

1988

Inwentarz

16

0,10

dar

82.

P. III – 81

Jerzy Wojciech Szulczewski (1879-1969)

etnografia, fizjografia

 

1988

Inwentarz

23

0,30

dar

83.

P. III – 82

Stefan Błachowski (1889-1962)

psychologia

 

[1970]

1989

Inwentarz

176

2,10

Przekaz z APAN W-wa

84.

P. III – 83

Walerian Sobisiak (1924-1987)

regionalistyka, etnografia, kulturoznawstwo, emigracja

 

1989

Spis

100 poz. spisu

4,00

zakup

85.

P. III – 84

Józef Jankowiak (1904-1984)

medycyna, balneologia

 

1989

1993

Spis

40 poz. spisu

2,50

dar

   86.

P. III – 85

Heliodor Święcicki (1854-1923)

organizator i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego

medycyna, historia medycyny

 

1989,1991

1992

Inwentarz

29

0,40

zakup, dar i wyłączone z P. III – 70

  87.

P. III – 86

Stanisław Bełch (1904-1989)

historia kościoła, teologia

 

1990

Inwentarz, Biuletyn nr 48

20 j.a.

0,45

dar

88.

P. III – 87

Jan Grochmalicki (1883-1936)

rektor Uniwersytetu Poznańskiego 1926-1928

zoologia

 

1990

2014

Inwentarz

18

0,20

dar

89.

P. III – 88

Witalis Ludwiczak (1910-1988)

prawo ogólne i międzynarodowe prywatne

 

1990

Inwentarz

25

0,30

dar

90.

P. III – 89

Kazimierz Ślaski (1912-1990)

historia, archiwistyka

 

1970 -  1990

2009

Inwentarz

208

3,50

dar

91.

P. III – 90

Józef Witkowski (1892-1976)

astronomia, geofizyka, astrofizyka

 

1980

1990

Spis

48 + 62 poz. spisu

9,00

dar

92.

P. III – 91

Władysław Orlicz (1903-1990) 

matematyka

 

1991-1995 2000-2001

2008

Inwentarz

258

4,50

dary

93.

P. III – 92

Janusz Deresiewicz (1910-1992)

 historia gospodarcza, prawo

 

1992

2009

Spis

87 + 3 poz. spisu

4,00

dar

94.

P. III – 93

Jan Sandorski (ur.1940)

prawo międzynarodowe

 

1992

1993

Spis

19 poz. spisu

0,50

dar

95.

P. III – 94

Stanisław Tokarz (1902-1981) -

 pedagogika

 

Krystyna Tokarzówna (1927-2000)

filologia polska

 

1992

1993

2000

Spis

19 + 20 poz. spisu

1,65

dar

96.

P. III – 95

Jerzy Ziomek (1924-1990)

filologia polska

 

1995

Spis

141 + 

2 spisy kor.

2,20

dar

97.

P. III – 96

Henryk Łowmiański (1898-1984)

historia, mediewistyka

 

1997

2008

2009

Inwentarz w opracowaniu

ok. 1000

j. a.

11,00

depozyt IH UAM

98.

P. III - 97

Witold Maisel (1914-1993)

prawo, historia prawa

1979

1982

1988

1994

 

Spis

182 poz. spisu

3,50

dary

99.

P. III - 98

Anna Poniatowska (1926 - 2008)

historia, w tym dzieje Polonii w Niemczech

 

1993

Inwentarz

(bez wstępu)

60 j. a.

1,35

dar

100.

P. III - 99

Bohdan Winiarski (1884-1969)

prawo międzynarodowe

 

1993

1999

Inwentarz w opracowaniu

97 poz. spisu

2,75 

dar 

101.

P. III - 100

Zbigniew Zakrzewski (1912-1992)

ekonomia, historia Poznania

 

1994

2012

Inwentarz

106

0,45

zakup - dar

102.

P. III - 101

Wojciech Kóčka (1911-1965)

archeologia, antropologia

 

1994

2013

Inwentarz

80

1,05

dar

103.

P. III - 102

Julianna Zabłocka (1931-1993)

historia starożytna

 

1994

Spis

85 poz. spisu

4,00

przekaz

104.

P. III - 103

Zygmunt Czubiński (1912-1967)

geobotanika, ochrona przyrody

fitosocjologia, historia botaniki

1995

1996

1997

2000

2001

2002

2010

 

Inwentarz

214

  3,50

dary

105.

P. III - 104

Aleksander (1930-1984) i Urszula (1933-1994) Dymaczewscy

archeologia

 

1995

Spis

23 poz. spisu

3,00

dar

106.

P. III - 105

Feliks Krawiec (1906-1939)

botanika

 

1995

2009

Inwentarz

22

0,20

dar

107.

P. III - 106

Józef Paczoski (1864-1942)

botanika

 

1995

2000

Inwentarz

25

0,25

dar

108.

P. III - 107

Zofia Wardęska (1921-1989)

pedagogika, historia nauki

 

1995

Inwentarz

0,75

dar

109.

P. III - 108

Stefan Białobok (1909-1992)

botanika, dendrologia

 

1996

Spis

16 poz. spisu

2,50

dar

110.

P. III - 109

Stanisław Kielich (1925-1993)

fizyka

 

1996

Inwentarz

14

0,15

dar

111.

P. III - 110

Melania Klichowska (1921-1990)

paleobotanika

 

1996

Inwentarz

23 j.a.

0,45

dar

112.

P. III - 111

Jan Papiór (ur. 1936)

filologia germańska

 

1996

Spis

17 poz. spisu

0,75

dar

113.

P. III - 112

Karol Marian Pospieszalski
(1909-2007)

prawo konstytucyjne

 

1996

2000

2004

2005

Spis

309 poz. spisu

3,40

dary

114.

P. III - 113

Tadeusz Rudnicki (1922-1995)

medycyna, radiologia

 

1996

Inwentarz

19

0,21

dar

115.

P. III - 114

Marian Węgrzynowicz (1886-1974)

matematyka, fizyka

 

1996

Inwentarz

5

0,03

dar

116.

P. III - 115

Józef Wiza (1905-1976)

medycyna, bakteriologia

 

1996

Inwentarz

33

0,37

dar

117.

P. III - 116

Stefan Dąbrowski (1877-1947)

medycyna, biochemia

 

1996

1997

2006

2008

2013

2014


Inwentarz w opracowaniu

ok. 200 j. a.

2,65

zakup, dar, depozyt

118.

P. III- 117

Zygmunt Szweykowski (1894-1978)

filologia polska

 

1997

Inwentarz

17

0,20

dar

119.   

P. III – 118

Jan Leśny (1947-1994)

historia, slawistyka

 

1998

Inwentarz

176 j. a.

3,00

dar

120.

P. III – 119

Michał Ćwirko-Godycki (1901-1980)

medycyna, antropologia

 

1999

2002

Spis

112+95 poz. spisu

  6,60

dar

121.

P. III – 120

Zygmunt Ziembiński (1920-1996)

Teoria prawa, logika

 

1999

2000

Spis

132 teczki

4,00

dar

122.

 

P. III – 121

Maria Ciemniewska (ur. 1929)

                               rolnictwo

 

2000, 2005

Inwentarz

17

0,13

dar

123.

P. III – 122

Wacław Pytkowski (1904-1989)

ekonomia rolnicza

 

2000

Inwentarz, Biuletyn nr 48

73

0,45

dar

124.

P. III – 123

Michał Witkowski (1927-1996)

filologia polska

2000

2001

2002

 

Spis

40 poz. spisu

6,20

dar

125.

P. III – 124

Rufina Ludwiczak (1906-2001)

chemia, farmacja

 

2001

Inwentarz

11

0,10

dar

126.

P. III – 125

   Anna Marciniak (1941-2007)

historia nauki

 

2001

2006

2008

2010

2011

2014

Spis

3,21

dar

127.

P. III – 126

Aleksandra Smoczkiewiczowa (1910-2006)

chemia

 

2001

2002

2003

2014

Inwentarz

18

0,16

dar

128.

P. III – 127

Ryszard Walczak (1931-1989)

historia (redaktor „Studiów Źródłoznawczych – Commentationes”)

 

2001

2002

Spis

110 +30 poz. spisu

6,00

dar

129.

P. III – 128

Anna i Andrzej Wędzcy

archeologia, historia

 

2001

2002

2008

2012

Spis

29 poz. spisu

0,70

dar

130.

P. III – 129

Brygida Kürbis (1921-2001)

historia, źródłoznawstwo

 

2002

2007

Spis

172 poz. spisu

3,30

dar

131.

P. III – 130

Władysław Rusiński (1911-1986)

historia gospodarcza

 

2002

Inwentarz w opracowaniu

62 poz. spisu 

1,80

dar

132.

P. III – 131

Wincenty Swoboda (1934-2000)

historia, slawistyka

 

2002

Inwentarz

129 j. a.+ 5 aneksów

1,05

dar

133.

P. III – 132

Herta von Ramm - Helmsing (1900 - 1987) 

historia medycyny

 

ok. 1961

Spis

30 poz. spisu

0,30

depozyt

134.

P. III – 133

Irena Kwilecka (ur. 1925)

slawistyka, edytorstwo

 

  2003

  2011

Spis

126 poz. spisu

5,85

dar

135. P. III – 134 Stanisław Sulinowski (1932-1990)

nauki rolnicze, genetyka

 

2004 Inwentarz 4 0,02 dar
136. P. III – 135 Jadwiga Czachowska (ur. 1922)

bibliografia

 

2004 Inwentarz w opracowaniu 58 poz. spisu 0,22 dar
137. P. III – 136 Helena Harasimowicz   (1896 - 1981)

pedagogika

 

2005 Spis 1 poz. spisu + płyta CD 0,02 dar
138. P. III – 137 Stanisław Pawłowski   (1882 - 1940)

geografia

 

2006 Spis 99 poz. spisu 0,45 dar
139. P. III – 138 Józef Sobkowski   (1924 - 2006)

prawo

 

2006 Spis 18 poz. spisu 0,45 dar
140. P. III – 139 Stefan Mokrzycki      (? - 1939)

 

1983 Inwentarz 29 0,12 dar
141. P. III – 140 Maciej Wiewiórowski     (1918 - 2005)

nauki chemiczne

 

2007 Spis 154 poz. spisu 1,90 depozyt
142. P. III – 141 Kazimiera Chojnacka
(1923-2010)

archiwistyka

 

2007

2012

Spis 127 poz. spisu 1,04 dar
143. P. III – 142 Kazimierz Dopierała

badania nad polonią zagraniczną

 

2008 Spis 462 8,10 dar
144. P. III – 143 Edward Serwański (1912-2000)

historia

 

2009 Spis 272 5,25 dar
145. P. III – 144 Ryszard Marciniak (1939-2009)

historia

bibliotekoznawstwo

 

2009

2010

2011

2014

Spis w opracowaniu 2,51 dar
146 P. III – 145 Lech Ryszkowski (1931-2006)

ekologia

ekologia krajobrazu

 

2009 Spis w opracowaniu 2,00 materiały przekazane przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

147.

P. III - 146

Stefan Barbacki (1903-1979)

 

    2009

Inwentarz

31 

0,50

materiały przekazane przez Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

148.

P. III - 147

Kazimierz Krzywicki (1820-1893)

dzieje oświaty

 

    1988

Spis

138 poz. spisu 

0,20

zakup wraz z P. III - 70

149. P. III – 148 Jerzy Kozłowski (1929-2010)

historia

 

2010 Spis 72 1,16 materiały przekazane Instytut Slawistyki PAN
150. P. III – 149 Stanisław Wierzchosławski (1926-2009)

ekonomia

statystyka

demografia

 

2010

2011

2012

2013

Spis 179 5,55 dar
151. P. III – 150 Stefan Leon Rosiński (1888-1964)

ekonomia społeczna i polityczna

 

2010 Inwentarz 17 0,10 dar
152. P. III – 151 Maria Paradowska (1932-2011)

etnologia

historia

 

2011 Spis 270+3 4,20 dar
153. P. III – 152 Stanisław Borowski (1921-1977)

ekonomia

statystyka

demografia

 

2011

2012

Inwentarz 68 0,60 dar
154. P. III – 153 Roman Teofil Rafiński
(1909-1981)

laryngologia

bronchologia

otolaryngologia

 

2011

2012

Spis w opracowaniu 0,23 dar
155. P. III – 154 Anna Rogalanka
(1919-2011)

historia

historia sztuki

konserwator zabytków

 

2011 Spis 133 260
156. P. III – 155 Włodzimierz Staś
(1925-2011)

matematyka

 

2012 Spis w opracowaniu 0,10 dar
157. P. III – 156 Julian Musielak
(ur. 1928)

matematyka

przestrzenie funkcyjne

 

2012

2013

Spis 21 0,15
158. P. III – 157 Stanisław Alojzy Matyniak
(1921-1999)

historia

 

2014 Spis w opracowaniu 14 dar
159. P. III – 158 Bernard W. A. Massey
(1884-1960)

filologia angielska

 

2014 Album 0,06 dar
160. P. III – 159 Maria Szmytówna
(1903-1986)

farmacja

 

2014 Inwentarz 18 0,32 materiały przekazane przez Katedrę i Zakład chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
161. P. III – 160 Jan Łukowicz
(1886-1957)

medycyna

 

2014 Spis 11 dyplomów 0,01 dar
162. P. III – 161 Zofia Trojanowiczowa

literaturoznawstwo

 

2014 Spis w opracowaniu 0,70 dar

Stan na dzień 31.12.2014 r.

dr Anna Marciniak

 dr Jarosław Matysiak

 

Powrót

Poprzednia

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań,
tel. 61 852-13-20,
e-mail: archpan@man.poznan.pl